Acta aprovada al ple del juliol 2017

Acta del ple anterior. La versió definitva pot variar, ja que es van fer propostes de modificació de viva veu.