Decrets d'alcaldia ple de juliol 2017

Llistat de decrets d'alcaldia de què es donà compte al ple de juliol del 2017.