Mocions ple de juliol 2017

Mocions presentades al ple de juliol 2017. El redactat final pot variar ja que al ple s'han pogut modificar.