Documents

Llistat de decrets d'alcaldia de què es donà compte al ple de juliol del 2017.

Moció d'esmena a la totalitat presentada per ARA Vilassar a la proposada pel grup municipal del PP de rebuig al referèndum de l'1 d'octubre.

Mocions presentades al ple de juliol 2017. El redactat final pot variar ja que al ple s'han pogut modificar.

Acta del ple anterior. La versió definitva pot variar, ja que es van fer propostes de modificació de viva veu.

Decrets d'alcaldia mes de desembre 2016 a Vilassar.

Pàgines