Resum del ple de juliol 2017

La concessió del servei de l'aigua.

Després d'aprovar per unanimitat l'acta del passat ple del juny, les festes locals del 30 d'abril i 21 de maig per al 2018 i la continuïtat dels actuals Jutges de Pau titular i suplent, es va passar a tractar de manera conjunta els punts 4, 5 i 6, relatius a diferetns aspectes de l'actual concessió del servei municipal d'aigües. El punt 4 "Resolució de l’expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei municipal d’abastament d’aigua potable de Vilassar de Dalt"  i els altres dos que se’n deriven es van iniciar el 2015 quan la CUP no estàvem presents a l’ajuntament. És un tema que ve de lluny i és ben feixuc com perquè n’haguem pogut extreure unes conclusions fermes en tan sols una setmana des que disposem de tota la documentació. Entenem bé però, el que s’està portant a votació i veiem que en aquest expedient de fiscalització a l’empresa Sorea s’hi analitza el conjunt de costos i tarifes del servei d’abastament d’aigua, la gestió del qual està externalitzada a l'empresa citada. Gràcies a la resolució de l'expedient i a l'acord del punt 6 "Aprovació del conveni regulador sobre obres d’inversió amb la concessionària del servei municipal d’aigües" l'empresa concessionària ens diu que pot reduir costos i per tant mantenir les mateixes tarifes del 2014 que s'aproven al punt 5. Òbviament ens sembla correcte que les tarifes no pugin, no obstant això pensem que s'ha de tractar el model de gestió de l'aigua dins el marc de la comissió d'estudi de la remunicipalització que es va aprovar en un ple anterior, i és per això que ens vam abstenir a tots tres punts.

Modificació del Reglament de Participació Ciutadana

El reglament aprovat a començaments de legislatura instaurava el consens com a mètode d'aprovació de la incorporació de persones als Consells Municipals, de fet va ser en part gràcies a l'impuls del nostre grup. No obstant això, el grup del PP ha intentat imposar el seu veto a una veïna de Vilassar al Consell de Territori només pel fet de participar del moviment okupa. La resta de grups no han entès aquesta decisió, que només s'explica per la falta de coneixement d'aquest poble per part de la regidora i a la seva ideologia ultraconservadora. És per això que amb el consens de la resta de grups la modificació estableix que en cas de ser impossible el consens la decisió es prendrà per una majoria de tres quarts.

 


Creiem com deiem que necessitem un estudi a fons i amb calma per posicionar-nos bé sobre tot aquest tema. És per això que ens abstindrem.

Creiem que és necessària una revisió a fons de tot aquest tema, i estudiar-lo bé per emetre una posició i és per això que ens abstindrem.

Demanem un cop més l'estudi del model concessional del servei municipal de l'aigua

 

Es modifica puntualment el Reglament de Participació per impedir el bloqueig del PP

 

Rebutgem la moció aantireferèndum del PP