Documents

Documentació del ple gener 2017 Vilassar. Inclou mocions i decrets.

Aprovació inicial ple extraordinari desembre 2016.

Mocions del ple desembre 2016 Vilassar.

Decrets d'alcaldia mes de desembre 2016 a Vilassar.

Mocions de novembre 2016 a Vilassar.

Pàgines