Documents

Documentació del ple gener 2017 Vilassar. Inclou mocions i decrets.

Aprovació inicial ple extraordinari desembre 2016.

Decrets d'alcaldia mes de desembre 2016 a Vilassar.

Mocions del ple desembre 2016 Vilassar.

Moció urgència PSC del ple novembre 2016 Vilassar.

Pàgines